1996

EFS utlandsarbete blir en integrerad del av Svenska kyrkans internationella arbete efter flera års nära samarbete med Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen och SKUT.