Alla barn har rätt till liv

“Alla barn har rätt till liv” är temat på Bials insamlingskampanj som pågår 14/2–7/3.

– Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till liv och utveckling, och ändå saknar många barn i världen fortfarande det mest basala såsom tillgång till rent vatten, näringsrik mat och sjukvård. Det kan vi förändra! Jag tror också det är vad Jesus sänder oss att göra. Genom EFS samarbetsorganisationer når vi barn med hälso- och sjukvård, skolmat och stöd i utsatta livssituationer, berättar Sofia Svensson, Bial-inspiratör på Salt.

Bial (Barn i alla länder) är barnens egen missionssatsning i EFS och Salt som verkar för att barn ska få höra talas om Jesus, få sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och bli delaktiga i kristen mission. Bials insamling går till EFS systerkyrkor och samarbetsorganisationer i Indien, Etiopien, Eritrea, Somalia och Tanzania samt Mellanöstern och Nordafrika.

– I Tanzania har vi två utsända Bial-missionärer; Nora Sandahl och Marita Hasselberg. Nora arbetar på Iringa stift för att implementera barns rättigheter i kyrkans arbete och hon är sjuksköterska på Ilula sjukhus. Marita är barnsjuksköterska och arbetar på barnavdelning och BVC på Bunda sjukhus, berättar Sofia Svensson.