Är det dags för oss att gräva upp vår skatt?

Johan Ericson,
EFS kommunikationschef