Årsrapporten 2018

Det är dags att rapportera vad ni har gjort i er förening under 2018. Detta gör ni via http://efsriks.meridium.se. Användarnamn och lösenord finns på utskickad pappersversion.

Statistiken ska vara inlämnad senast den 19 januari 2019.
Denna sida uppdateras löpande.

Ekonomirapporten ska vara inlämnad senast den 1 februari 2019.

Registrera årsrapporten här

Viktigt förtydligande:

”Antal olika personer” som räknas ut i C-delen på Årsrapporten ska göras som tidigare år, även om det kan uppfattas på annat sätt i pappersversionen. Ange alltså antal olika personer som finns i A, C1 och C2. De personer som räknas i summan får bara vara medräknade en gång, det är inte en ren summering av antalet EFS-medlemmar (A-delen) och antal olika personer i C1 och C2-delen.

För mer info läs Anvisningar till Årsrapportens statistikdel för webben (uppdaterad 2019-01-01).

Rejäla förändringar ska underlätta registrering

Det har skett rejäla förändringar i blanketterna, detta för att underlätta registreringen för föreningarna samt att de mer ska likna blanketterna från SST (Statens stöd till trossamfund). Det är därför viktigt att ni läser instruktionerna innan ni fyller i den. Utförlig information finns i filerna i högerspalten, Till hjälp finns en excelfil som förenklar summeringen av antalet deltagare i C-delen.

Skärpta regler

SST har skärpt sina regler när det gäller uppgifterna som ligger till grund för vår ansökan om statsbidrag. Numera måste en firmatecknare garantera att de uppgifter föreningen lämnar in är korrekta. Information om detta samt kod står i det mejl eller brev som skickats till alla ordförande.

Webregistrering

För att uppfylla SST:s krav har vi en signering av statistikredovisningen på webben. Det finns två sätt att göra signeringen på:

  1. Ordförande signerar själv statistikrapporten på webben efter att alla uppgifter är ifyllda av ordförande själv eller annan person.
  2. Ordförande överlämnar koden till någon den har förtroende för som fyller i rapporten och signerar på webben.

I och med att årsrapporten är signerad med denna kod garanterar ordförande att de uppgifter som skickats in via webben är korrekta.

När registreringen av årsrapporten är klar meddelar ni detta till er distriktsexpedition.

EFS Norrbotten: monica.arndt@efs.nu

EFS Västerbotten: efs@efsvasterbotten.se

EFS Mittnorrland: info@efsmittnorrland.se

EFS Mittsverige: matias.savilahti@efsmittsverige.org

EFS Västsverige: exp@efsvast.se

EFS Sydöst: sydost@efs.nu

EFS Sydsverige: info@efssyd.org

Registrering via pappersblankett

Om statistiken inte signeras på webben måste årsrapporten skickas in till distriktet och vara underskriven av ordförande och kassör/revisor. Användarnamn och lösenord finns på utskickad pappersversion.

Registrering via pappersblankett

Om ni har frågor kontaktar ni er distrikt- regionexpedition.
EFS distrikt, se ovan

Tack!

Tack för allt arbete ni lägger ner på årsrapporteringen. 2018 gav dessa drygt 2,6 miljoner kronor till EFS. 10 procent stannade på EFS riks och resten fördelades till föreningarna.

Tappat bort din blankett?

Om du har tappat bort din årsredovisningsblankett och inte kan registrera dig via webbplatsen kan du skriva ut dokumentet nedan (.pdf). Fyll i dokumentet och skicka in det till din distriktsexpedition.
Statistikblanketten 2018
Ekonomiblanketten 2018