Artikel om bakgrund för samarbetskyrkor finns att ladda ner

Birger Olssons föredrag på Samarbetskyrkokonferensen finns nu tillgängligt för nedladdning som pdf. Föredraget tar upp bakgrund och vision för samarbetskyrkorna och den fördjupade samverkan mellan Svenska kyrkan och EFS som vuxit fram. Föredraget hittar du på http://www.efs.nu/samarbetskyrkor/.