Att driva förening – så gör du

Ni har startat en EFS-förening. Men nu då? Hur går det till att driva förening? Hur går ett årsmöte till? Allt detta och mycket mer får ni lära er i den nya serien om styrelsearbete.

För att hantera ekonomi och anställning har vi i Sverige det vi kallar ekonomisk/ideell förening. Det är den allra vanligaste formen i vårt civilsamhälle och vi har en lång tradition av föreningsliv i den svenska folkrörelsen där kyrkan är en viktig del. Både arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen har en lång tradition av att arbeta med strukturen förening. Inte minst har vi därvid fostrat människor i demokrati – något som föreningen är en utmärkt växtplats för att lära sig medlemskap, styrelsearbete, demokrati, rösträtt mm.

Berne Persliden har hjälpt till att ta fram en ny serie om styrelsearbete för EFS för att underlätta det arbetet:

Jag insåg att många som hamnade i en styrelse inte visste vad det innebar. Man hade många gånger dåliga rutiner, dålig framförhållning och inte minst utdragning styrelsemöten som slet ut ideella medarbetare i förtid. Ett styrelsemöte får inte börja kl. 18.30 och hålla på till kl. 23. Om man sedan har sådana styrelsemöten en gång/månad är det inte undra på att alla blir utslitna och demotiverade. Styrelsearbete behöver inte vara svårt. Man behöver inte kunna en massa ekonomi. Med lite struktur och utbildning kan de vara både skapande och kreativ och lustfyllt. Man är ju med om att skapa en framtid!

Serien passar både er som har sysslat med föreningsliv i många år, eller är helt nya på banan. Se serien på tio korta avsnitt här.