Nu finns BIAL-material att ladda ner

Den 16 februari till 8 mars samlar EFS in till vårt arbete BIAL – barn i alla länder. Material till kampanjen finns nu att ladda ner för alla föreningar.

EFS har insamlingar till olika ändamål som pågår under året. Snart börjar insamlingen till BIAL – barn i alla länder. Ett viktigt arbete som verkar för att barn ska få lära känna Jesus, bli delaktiga i kristen mission och att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention efterlevs. BIAL är barnens egen missionssatsning inom EFS och Salt.

Det finns mycket material att välja mellan. Bland annat finns det en kollektfilm som lämpar sig för att visa under en gudstjänst, en affisch som passar bra på kyrkans anslagstavla, ett skrivet kollekttal, filmer och bilder till sociala medier. Var med och engagera din lokala församling för denna viktiga insamling.

Till höger ser du hur vår fina affisch ser ut.

Materialet går att ladda ner här.