Bibelglädje och gemenskap – längtan efter enhet präglade EFS årsmöteskonferens

EFS och Salts årsmöteskonferens ägde rum under Kristi himmelsfärdshelgen i Örebro. Över trehundra personer samlades till dagar av bön, gemenskap och samtal. En stor del av programmet lyfte EFS nya fokusområden sändning, bibelglädje och forma andliga hem, och en ny ordförande valdes.

– Jag tror att Årsmöteskonferensen har bidragit till mycket glädje. Kanske att man som en liten förening får se att man är del av ett större sammanhang och att vi gör det tillsammans – för tillsammans kan vi göra fantastiska saker, säger Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare. 

EFS och Salts årsmöteskonferens hölls i Brunnsparken i Örebro den 10–12 maj 2024 under temat Forma kristna gemenskaper. I år var EFS Mittsverige värd för konferensen och temabibelordet var från Romarbrevet 1:11–12: »Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av Andens gåvor för att ni skall bli stärkta, eller snarare: för att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro, er och min«. Kerstin Oderhem berättar att temat gemenskap har genomsyrat hela konferensen. 

– Jag har blivit berörd av hur vi har umgåtts tillsammans i alla åldrar och att så många har velat dela med sig av sina vittnesbörd både i större och mindre samlingar. Det har funnits mycket utrymme för gemenskap och det goda vädret har bidragit till många platser för umgänge, berättar Kerstin. 

Under fredagen samlades några hundra människor på den gamla dansbanan för att samtal om EFS nya fokusområden för de kommande sex åren: sändning, bibelglädje och andliga hem. Mikael Artursson, regional missionsledare för EFS Mittnorrland, berättar att de nya fokusområdena ska hjälpa rörelsen att arbeta för visionen: “Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. 

– Som rörelse vill vi bli rustade för att gå ut med evangeliet. Vi längtar efter att lyfta fram Guds ord som en källa för tro och liv. Vi tror att kristen gemenskap ska formas där människor lever sina liv. 

Under fredagen hölls också EFS årsmöte där de två motioner som lagts fram, avslogs. Jan Hallquist blev vald till ny ordförande för EFS och tar över efter LarsOlov Eriksson som suttit som styrelseordförande i fem år. Jan bor tillsammans med sin familj i Brämhult och är medlem i EFS Lutha. Han har suttit i EFS styrelse i fem år och varit medlem i EFS i närmare tio år.

– Det var flera personer i styrelsen som frågade om jag kunde tänka mig att ta över uppdraget att vara styrelsens ordförande. Efter att ha stämt av med familjen landade jag i att det här var rätt. Jag känner mig taggad! Jag har en bakgrund som socionom och ekonom, har drivit eget företag de senaste 20 åren och har suttit i flera styrelser. Jag har en del idéer om hur ledarskap och styrelser ska fungera och jag ser fram emot att leda styrelsens arbete och även stödja EFS missionsföreståndare i min nya roll, berättar Jan. 

Under lördagen fylldes lokalen av människor för att lyssna på EFS Talks. På kvällen var det fullsatt på lovsångsgudstjänsten där Sophia Tranefeldt, föräldraledig lärare på Johannelunds teologiska högskola, talade om enheten i Kristi kropp. Söndagen avslutades med en predikan av Kerstin Oderhem och sändning av de präster som avskilts för tjänst inom EFS. Prästerna som sändes var Albin Norberg, Elias Forsberg, Samuel Björling, Lars Gunnar Palm och Rickard Karlsson Lundmark. Rickard sänds inte bara som präst utan också som missionär med sin fru Emmeli och deras tre barn till Iringa stift i Tanzania. 

– Det känns hisnande att åka till Tanzania. Vi ska tillsammans med stiften i södra Tanzania, verka för Guds rikes utbredning. Predika, resa, vårda gamla relationer och odla nya, samtala och utbilda. Det finns mycket att göra i en växande kyrka, berättar Rickard. 

Pontus Adefjord, som är regional missionsledare i EFS Mittsverige berättar att konferensen har varit över all förväntan.

– Jag är tagen över hur alla ideella krafter, anställda och teknikteamet har förvandlat den gamla dansbanan i Brunnsparken till en varm och inbjudande plats för alla generationer. EFS är en rörelse på tå som längtar efter att Jesus ska få mer plats i våra liv. Jag är stolt över att få vara del av en så brinnande gemenskap, säger Pontus Adefjord.