Bön för konvertiter

Sveriges kristna råd och kyrkoledare utlyser bön för konvertiter i asylprocess torsdag den 16 januari.

Sveriges kristna råd med flera har reagerat på Migrationsverkets bedömning av konvertiter. Man menar att Migrationsverket bör se på konvertitens omvändelse i vardagen och inte bara till dennes teologiska kunskaper. Även om vissa förbättringar skett i Migrationsverkets handläggning finns fortfarande brister.

– Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att utrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingar, säger ärkebiskop Antje Jackelén, svenska kyrkan.

Därför uppmanar kyrkoledare inom Sveriges kristna råd till fortsatt bön för konvertiter och deras situation. Den 16 januari är ett symboliskt datum. Det går bra att be redan nu eller lyfta det på den efterföljande söndagen 19 januari.

Bönen för kristna konvertiter kan laddas ner från Sveriges kristna råds hemsida: https://www.skr.org/kristen-tro/boner/.