Uppmaning till bönedag för världen

Söndagen den 22 november inbjuds du och din församling/förening att delta i en nationell bönedag för världen. Situationen i vår värld och i vårt land är mycket allvarlig. Pandemin ökar igen, nöden och behoven är stora. Låt oss vända oss till Gud i gemensam bön.

På sidan www.nationellbonedag.com hittar du mer information om dagen och där kan du också skriva upp dig eller ditt sammanhang. 

Låt oss förenas i bön för världen!

”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.”

Psaltaren 95:6-7

Kerstin Oderhem

Missionsföreståndare, EFS