Carl-Erik Sahlberg har avlidit

Den uppskattade prästen, missionären och författaren Carl-Erik Sahlberg har avlidit vid en ålder av 76 år.  

Efter en tids sjukdom avled Carl-Erik Sahlberg igår morse i Tanzania, där han bodde efter pensionen med sin fru Overa.

Carl-Erik hann med väldigt mycket under sin rika livsgärning. Många förknippar honom med S:ta Clara kyrka i Stockholm där han verkade under åren 1989–2012. Under dessa år fick Carl-Erik och hans arbetslag se kyrkan förvandlas, från att vara nedläggningshotad (på hans första mässa kom det tre personer) till att nå tusentals människor varje vecka. Kyrkan fick liv igen mycket tack vare det omfattande diakonala arbetet bland Stockholms ”tilltufsade”, som han själv uttryckte det.

Detta arbete ledde också till att Carl-Erik och diakonen Inga Pagréus fick motta varsin medalj från kungen år 2009, för S:ta Claras hjälp till hemlösa och prostituerade i Stockholm.

Efter pensionen flyttade Carl-Erik till Tanzania med sin fru Overa där de startade upp en verksamhet för att ge föräldralösa barn nya föräldrar, vilket ytterligare stärker bilden av Carl-Erik som en person som alltid värnade om medmänniskan. Noterbart är också att han hunnit med att skriva 15 böcker och ytterligare en ligger redo för tryck och kommer ut i december.

Hans efterträdare i S:ta Clara kyrka – prästen Mats Nyholm – skrev följande på S:ta Claras sociala medier igår kväll:

”Carl-Eriks arv av bön och diakoni, generositet och ett öppet hem, barmhärtighet och nåd skall vi ära genom att ge det vidare som aldrig förr. Teologi blev te och logi genom Carl-Eriks livsgärning. Hans humor och tjugolappar, grillade kycklingar och bullar har levererats i så stark glädje att kyrkan nått ut genom att gå ut. I tron på sin Herre Jesus gick han den extra milen för sin nästa – jag kommer ihåg när jag ofta tänkte ”säg nej nu Carl-Erik” och han istället la sin arm om sin nästa och sa ”vi kommer att gå långt du och jag”.

I inläggets kommentarfält strömmade det in lovord från hela landet, där Carl-Erik bland annat beskrivs som ”Ett nutida helgon och reformator”, ”En oerhörd inspiration” och ”Hjälte!”.

EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem stämmer också in i lovorden:

– Carl-Erik har varit en förebild för många av oss. Han har visat hur det som ser omöjligt ut kan bli möjligt. Carl-Erik hade en passion för att evangeliet skulle delas i diakoni och gudstjänst och hans liv vittnade om Jesus.