De första vittnena

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven … Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade.” Matt 28:1–6a

Det var kvinnor som fick vara de första vittnena till den viktigaste händelsen i världshistorien och fick höra att Jesus Kristus hade uppstått. Det är anmärkningsvärt eftersom kvinnor sågs som andraklassens medborgare och deras vittnesmål som ogiltiga enligt lag. Men det var ingen slump. Evangelierna berättar hur Jesus ser och upprättar kvinnor han möter.

Fortfarande finns mycket kvar att göra vad gäller kvinnors rättigheter på många håll i världen. EFS är involverat bland annat genom utbildningar. I början av året startade en jordemorsutbildning i massajbyn Chitego i Tanzania för sjätte gången. Det är ett initiativ av EFS missionär Ulf Ekängen och innebär att kvinnor som tidigare utfört omskärelse på flickor istället hjälper till vid förlossningar. Detta har drastiskt minskat antalet könsstympningar samt barnadödligheten i området. Det ger dessutom kvinnorna en större inkomst. Ett annat exempel är de många kvinnor som går igenom TEE-programmen i Tanzania och Etiopion, där de rustas som ledare och evangelister.

EFS arbetar för att skapa möjligheter för kvinnor i olika delar av världen. Genom din gåva till påskinsamlingen kan vi hjälpa ännu fler. Ge en gåva till Påskinsamlingen via EFS Bankgiro 900–9903 eller Swish 123–901 0026. Skriv ”Påsk”som meddelande. Tack för din gåva!