Det regnar i Bale!

Efter över två år utan ordentliga regn i Dawe Sarar-distriktet i östra Bale-regionen i Etiopien, och utan ordentliga skördar, har det nu äntligen kommit en del regn. De tidigare torra träden grönskar och detta ger hopp om att människorna ska kunna odla mat och att boskapen att överleva. Men områdets är hårt drabbat och extern hjälp kommer att behövas under flera år framåt.

I ett gemensamt projekt som drivs av Mekane Yesus-kyrkans utvecklingskommission (DASSC) och samfinansieras av EFS och den tyska organisationen Bread for the World inleddes stödinsatser i somras till det hårt drabbade Dawe Sarar-distriktet med ca 60000 innevånare. Då hade uppskattningsvis 70% av alla boskapen har dött i området, och för den boskapsskötande befolkningen innebär det att många har förlorat både sitt uppehälle, sparkapital och pensionsförsäkring.

Gravida och ammande kvinnor och små barn har drabbats mycket hårt.
”Kvinnors bröstmjölk har sinat på grund av näringsbrist, så att de inte kunnat amma sina barn”, berättar Asliya Mohamed, som jobbar särskilt med kvinnornas situation i staden Bered.

Asliya Mohamad (klädd i vitt) berättar hur ammande kvinnorna drabbats extra hårt av torkan. Därför har också det extra näringstillskottet just för ammande kvinnor varit en viktig del av insatsen.

 

Insatsen började under sensommaren med akut hjälp i form av matdistribution och vatten. Denna fas avslutades i oktober och nu arbetar man hårt på att stärka områdets motståndskraft genom att hjälpa till med att säkra den långsiktiga tillgången på rent vatten och livsmedelstrygghet. För att insatsen ska hjälpa befolkningen på rätt sätt samarbetar projektet nära med de lokala myndigheterna och genom distriktets Disaster Risk Management Committee.

Niklas Eklöv, EFS-missionär i Etiopien
Bild: Promisso