Diakoni

EFS internationella mission arbetar utifrån tre prioriterade områdena: Jesus förnyar, Jesus utrustar och Jesus helar.

 Jesus helar

– vi arbetar diakonalt

Ett trovärdigt och helt missionsarbete behöver utryckas praktiskt. Jesus kallar oss till kärlek och omsorg om människors konkreta livssituation. Hälso- och sjukvård, barns- och kvinnors rättigheter, utvecklingsarbete, miljö- och demokratifrågor är viktiga som ett uttryck för Guds kärlek till alla människor. Skolor, sjukhus och liknande är inte enbart sociala inrättningar utan också platser där människor kommer i direkt kontakt med evangeliet om Jesus Kristus.

 

  • Länk till diakonala projekt
  • Vittnesbörd om diakonal mission (Afrika svälter film)