EFS inleder insatser i konfliktdrabbade Tigray

Den etiopiska federala regeringen i ledning av premiärminister Abiy Ahmed har efter en månadslång konflikt tagit kontroll över regionhuvudstaden Mekele och deklarerar att det tigreanska folkets befrielserörelse, TPLF, är besegrade. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har stridigheterna lett till att 50 000 människor är på flykt och hundratals människor befaras ha dött. Med anledning av detta inleder nu EFS en insats på en miljon kronor.

 –    Än så länge är det svårt att överblicka behoven, men enligt den information som Mekane Yesus DASSC har kommer vi att börja med situationen i Mekele. Där finns flera hundra internflyktingar, som flytt dit och nu saknar det allra nödvändigaste. Allt eftersom mer information blir tillgänglig, kommer vi att gå vidare med andra insatser, säger EFS missionssekreterare Erik Johansson.

 Den 12 december körde Internationella rödakorskommittén, ICRC, in en första hjälpkonvoj till Tigray. Detta efter att internationella hjälporganisationer förbjudits tillträde till regionen sedan konflikten bröt ut. 

 Även tele- och internetkommunikationen i Tigray var nedstängd under stridigheterna vilket ledde till att få oberoende uppgifter kom ut om situationen i regionen. Telefonförbindelserna öppnades dock åter upp den 14 december.

 Erik Johansson har sedan dess varit i kontakt med Desta Hadera som är regional utvecklingschef på Mekane Yesus-kyrkans biståndsorgan DASSC. Han berättar att läget i Mekele är lugnt men att behoven är enorma.

 –    Vi har fortfarande inget vatten och människor kan inte köpa mat. Folk delar med sig av vad de har, men nu är det slut på maten, säger Desta Hadera. 

 Nu hoppas Erik Johansson att distributionen av mat och andra förnödenheter till dem som flytt ska komma igång under den kommande veckan, dels inne i själva Mekele och dels i en by strax utanför stan.

 –    Tack vare ett etablerat och gott samarbete med DASSC kan vi vara på plats i ett tidigt skede. Men vi förstår också att behoven är mycket större än vad som hittills kommit fram. Därför behövs större resurser för att kunna vara beredda när väl vägarna blir öppna och farbara igen, säger han.

Du kan vara med och stödja EFS insats i Tigray – märk din gåva ”Nödhjälp” så går den till den pågående insatsen.

BG 900-9903

SWISH 900 99 03

Detta har hänt i Tigray-konflikten:

31/3 Federala valkommissionen beslutar att skjuta upp det nationella valet på grund av pandemin.

9/9 Tigreanska folkets befrielserörelse, TPLF, ordnar val i Tigray, trots den federala valkommissionens beslut.

4/11 PM anklagar TPLF för att ha attackerat federala styrkor och stryper alla resurser till regionen.

15/11 TPLF bekräftar att dem har utfört missilattacker mot grannlandet Eritrea och hotar med ännu fler attacker. Regeringen skickar militär till området och strider bryter ut.

Fler än 100 människor befaras ha dött och tusentals människor flyr Tigray och söker sig till Sudan.

22/11 Centralregeringen och PM ger TPLF ett ultimatum: ge upp inom 72 timmar eller så attackeras Mekele. 

25/11 Internationella samfundet uppmanar PM att lösa striden med hjälp av medlare. PM avböjer hjälpen.

25/11 TPLF vägrar att lägga ned sina vapen och federala styrkor ingriper mot Mekele.

28/11 Abiy Ahmed proklamerar seger och skriver att de har slutfört de militära operationerna i Tigray.

30/11 I ett två och en halv timma långt tal till parlamentet avslöjar Abiy Ahmed det har förekommit omfattande korruption i hans eget politiska läger under hela mandatperioden. Efter att ha besegrat TPLF och tagit kontroll över Mekele, kan han äntligen styra landet fri från otillbörligt inflytande från den gamla makteliten. 

12/12 Den första hjälpkonvojen kördes in i Tigray av Internationella rödakorskommittén.

13/12 Abiy Ahmed besöker Mekele. 

14/12 Den etiopiska regeringen återställer telefontrafiken över hela regionen. 

 

Märk eventuella gåvor ”Nödhjälp” om du vill stödja EFS instats i Tigray.

 

PM = Premiärminister

Artikeln uppdateras kontinuerligt.