EFS nya organisationsförslag

I anslutning till årsmötet 2016 presenterades förslag till ny organisation för EFS och skickades ut på remiss. Under hösten bearbetades remissvaren och utifrån dessa har styrelsen modifierat förslaget och presenterar nu ett slutligt förslag.

Distrikten får förslaget för att ta ställning till det, förutom Norrbotten som redan fattat beslut om att gå in som region i EFS. EFS årsmöte i juni får också förslaget för beslut om att erbjuda distrikten möjligheten att gå in som regioner i en gemensam organisation. Föreningar och anställda får förslaget kännedom.

Här finns förslaget i PDF-format Ny organisation för EFS

Frågor och Svar FAQ till EFS organisationsförslag (pdf)

Sammanställning av remissvar

Förbättringsförslag baserade på remissvar organisationsutredningen (pdf)

Grafisk sammanställning remissvar EFS organisationsutredning (pdf)

Remiss EFS organisationsutredning – Sammanställning av alla svar (excel-fil)