EFS rekommendationer angående Covid-19

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag antagit en lag om förstärkta smittskyddsåtgärder som gäller från den 1 december 2021. Detta är EFS och Salts rekommendationer för lokala sammanhang.

Ny lag från 1 dec

Regeringen har beslutat om en ny lag för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Lagen innebär tvingande smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer. Lagen möjliggör vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Lagen innebär att inomhusarrangemang med fler än 100 personer som inte använder vaccinationsbevis måste vidta särskilda smittskyddsåtgärder enligt nedan:

  • Deltagarna måste ha en anvisad sittplats.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst åtta personer. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta ska arrangören dela upp sällskapet. 
  • Sällskapet ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

*Ovanstående åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används för samtliga personer på sammankomsten. 

EFS och Salts uppmaning utifrån den nya lagen

EFS och Salt uppmanar föreningar att inte införa användandet av vaccinationsbevis med tillhörande ID-kontroll som smittskyddsåtgärd då det kan anses vara en inskränkning av religionsfriheten. EFS och Salt vill också värna och välkomna grupper av människor som inte kan eller bör identifiera sig, t ex papperslösa eller människor som lever under skyddad identitet.

EFS och Salt uppmanar utifrån detta till följande

  • Att församlingar och föreningar undersöker sätt att säkerställa smittsäkra evenemang utan krav på uppvisat vaccinationsintyg.
  • Att anordna de sammankomster som samlar färre än 100 personer . 
  • De sammanhang som beslutar att använda sig av vaccinationsintyg uppmanas att också erbjuda andra mötesplatser där detta inte är nödvändigt.
  • Att föreningar fortsatt följer de rekommendationer och direktiv som finns samtidigt som man är kreativ i att erbjuda mötesplatser för olika typer av åldrar samt livssituationer. 
  • Att frimodigt stå upp för att kyrkan genom budskapet om Jesus har det viktigaste budskapet för varje enskild människa i varje tid och situation.
  • EFS och Salt vill uppmana våra kyrkor och föreningar att inte ställa in utan ställa om – oavsett hur många som fysiskt kan delta i verksamheten!

Vad gäller vid nattvardsfirande? 

Vid nattvard behövs tydliga instruktioner kring hur utdelandet går till så att avståndet mellan sällskap upprätthålls under hela mässan. Vi rekommenderar att celebranten tar brödet, doppar i vinet och placerar i kommunikantens hand.

Regionalt

Varje region/landsting har möjligheten att utifrån regional nivå av smittspridning eller andra förutsättningar skärpa de nationella riktlinjerna ytterligare. Därför uppmanar EFS varje sammanhang att noga studera riktlinjerna från sin region.

All information samt även alla regionala restriktioner finns på krisinformation.se.

Tips på länkar

Information från stat och region

www.krisinformation.se

www.1177.se

www.folkhalsomyndigheten.se 

Information från kyrkorna

www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset

www.svenskakyrkan.se/corona

Övriga frågor/kontakt

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla. Vi fortsätter följa den rådande utvecklingen noggrant.