EFS riks godkända som gåvomottagare för skattereducerande gåvor

Från och med den 22 juli 2019 är EFS riks godkända som gåvomottagare för skattereducerande gåvor. Det går bara att få skattereduktion för gåvor till vissa ändamål. Kravet från Skatteverket är att gåvorna ska gå till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

EFS som gåvomottagare lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket så att det automatiskt kommer med i givarens deklaration. Skattereduktionen är 25 % av årsgåvan men maximalt på 1500 kronor per år, vilket motsvarar gåvor på totalt 6000 kr till godkända gåvomottagare.

Läs mer om ändamål och förutsättningar här.