EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad kl 17.27 den 2020-03-12

Länk till ytterligare riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19.

EFS tar situationen som uppstått utifrån spridningen av det nya coronaviruset, Covid-19, på största allvar. Vi vill dock uppmana till lugn och sunt förnuft. Nedan följer rekommendationer till hela rörelsen. 

Mötesarrangörer har ett extra stort ansvar att följa utvecklingen och myndigheters rekommendationer. Detta kan ni göra på följande sidor:

Allmänna råd

 • Har du symptom, såsom förkylning, hosta eller motsvarande, ska du stanna hemma.
 • Påminn dem som har symptom att stanna hemma.
 • Tvätta händerna noggrant och ofta.
 • Beakta riskerna vid olika evenemang och ta beslut om försiktighetsåtgärder där det behövs. Tänk särskilt på riskgrupperna i er verksamhet.
 • Stanna hemma om du de senaste 14 dagarna har besökt Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien eller delstaten Tyrolen i Österrike.

Arbete specifikt för riskgrupper

 • Riskgrupper innefattar äldre och personer med underliggande sjukdomar.
 • Vi råder till extra försiktighet vid till exempel pensionärsträffar, hembesök, sjukbesök och besök på äldreboenden. Läs på om gällande regler i era respektive kommuner och sammanhang.

Gudstjänster, event & samlingar

Kvällen den 11/3 meddelade regeringen att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa folksamlingar på 500 personer eller mer. Detta får följder för EFS, men vi uppmanar till fortsatt gudstjänstfirande och diakonal omsorg i era respektive sammanhang.

 • Särskild information om rutiner, nattvardsfirande och diakonalt arbete har gått ut till EFS-föreningar, anställda och förtroendevalda.
 • Varje EFS-förening får avgöra själva huruvida de vill ställa in gudstjänster eller andra möten, eftersom situationen ter sig olika i hela landet.
 • EFS kommer att webbsända en gudstjänst varje söndag via vår hemsida och sociala medier för er som av någon anledning inte kan delta i en gudstjänst.
 • Vi rekommenderar alla som har besökt riskområden, befinner sig i en riskgrupp, eller uppvisar symptom, att stanna hemma från alla offentliga sammankomster. 
 • Vidare uppmanar vi dig som varit i nära kontakt (inom 1 meters avstånd) med någon som rest i dessa områden, eller uppvisat någon form av symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär), att stanna hemma.
 • När det gäller kommande event såsom EFS och Salts årskonferens samt Patrullriks så avvaktar vi utvecklingen och återkommer med information om eventuella förändringar.

Diakonal omsorg

 • Tänk igenom hur en kortare tids isolering i hemmet kan hanteras vid sjukdom. 
 • Var också beredd på att bistå varandra, till exempel genom att ställa en kasse mat utanför dörren eller ringa dem som sitter själva utan sällskap. 
 • Vi vill betona att visa omsorg och kärlek i dessa tider, men inte låta det sunda förnuftet vika.

Avslutande ord

Framför allt, låt inte denna situation leda till rädsla utan bibehåll lugn och iaktta sunt förnuft. Tänk på medmänniskan och stötta varandra. Se länkarna ovan för mer information. 

Vi ber om Guds beskydd och välsignelse.

EFS

Länk till webbsänd gudstjänst