EFS stadgar och digitala årsmöten

För att möjliggöra digitala årsmöten i framtiden, beslutade EFS styrelse 5-6 december 2020 att lägga till vägledande kommentarer till de stadgar som påverkar genomförandet av eventuella framtida digitala årsmöten.

Eftersom coronarestriktioner förväntas finnas kvar under nästa år beslutade EFS styrelse den 5-6 december att genomföra årsmötet 2021 digitalt genom verktyget VoteIt.

Mer information hittar du i formen av en PDF-fil här.