Efterlysning av kandidater till styrelse

Valberedningen efterlyser förslag på kandidater till riksstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att föreslå personer. Förslag lämnas senast 15/11 till valberedningens ordförande Anna-Karin Westman Tjernlund via mejladressen annakarin.westman@gmail.com.