Ekumeniska nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor

Åk Sveriges kristna råds, ekumeniska nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor.  I år får vi möta både forskare och myndighetspersoner som ger överblick och fördjupad kunskap. Här får du ta del av människors egna berättelser av att komma ny till Sverige och församlingars och organisationers erfarenheter av att arbeta med frågorna på många olika sätt. Låt dig inspireras. 

Välkommen till Immanuelkyrkan i Stockholm den 26-27 april. Mer info hittar du här.