Förintelsens minnesdag

I dag är det 75 år sedan Auschwitz befriades. Den 27:e januari har sedan dess blivit dag för att minnas förintelsen och fördöma antisemitism.

Förintelsen massakrerade 6 miljoner människor. Först och främst judar, men även funktionshindrade, romer, polacker och homosexuella. Svenska kyrkans biskopar har i dag gått ut med ett gemensamt uttalande där de starkt fördömer alla former av antisemitism

– Antisemitismen började inte med det nazistiska maktövertagandet 1933 utan har mycket gamla rötter. Som biskopar i Svenska kyrkan är vi medvetna om att det också i vår kristna tradition finns smärtsamma exempel på hur Jesu efterföljare i olika tider övergett och rentav vänt sig mot Jesu eget folk, säger biskoparna. 

Vidare citerar biskoparna dokument ”Guds vägar” från 2001 där det står att kyrkan ska arbeta för att få bort allt som kan tolkas som antisemitism inom Svenska kyrkan. 

Läs hela uttalandet av biskoparna här