Försäkringar inom EFS

Är du med på aktiviteter som anordnas av EFS eller Salt? I så fall kan du läsa om våra försäkringar som gäller för dig här.

Vi har 2 försäkringar som riktar sig till icke anställda som medverkar eller deltar i aktiviteter som anordnas av EFS och Salt. Försäkringarna gäller om man drabbas av en kroppsskada genom en oförutsedd yttre händelse. Observera att riskfyllda aktiviteter inte täcks av försäkringarna.

Deltagarolycksfallsförsäkringen (nr K63674) gäller för samtliga som deltar på våra gudstjänster, läger, scoutverksamhet, samlingar mm inom EFS och Salt (gäller verksamhet i alla våra föreningar och gårdar).

Olycksfallsförsäkringen (nr K66196) gäller volontärer, förtroendevalda och praktikanter som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för EFS och Salt.

Ifall en kroppsskada skulle uppstå ringer man Folksam på 0771 950 950.

Uppge avtalsnummer samt kontaktperson Jennie Antonsson.