Fortbildning för EFS, Salt och Svenska kyrkan

Årets upplaga av medarbet­ardagar för anställda inom EFS och Salt i Västerbotten hölls denna gång på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå. På tema »Kom, jag ska göra er till människofiskare« erbjöds ett rikt utbud av föredrag om att leva Guds rike idag, behovet av integration och goda exempel från lokala engagemang. Dagarna gästades bland annat av EFS integrationssamordnare P-O Byrskog, teologen Patrik Hagman samt initiativtagarna bakom Skellefteåprojektet Migrantmammor.

Från EFS Västerbotten närvarade 63 medarbetare. Föreläsningarna den första eftermiddagen och kvällen var öppna för ideella ledare i EFS och anställda i Svenska kyrkan, totalt deltog 115 personer. Anställda från Umeå pastorat hade uppmuntrats av sin kyrkoherde att delta i denna fortbildning.

– Det är viktigt att anställda inom både Svenska kyrkan och EFS, som ett uttryck för vårt samarbete, ställs inför gemensamma utmaningar och får dela nya idéer. Detta sker på ett bra sätt genom gemensam fortbildning. Och årets fortbildning på Strömbäck innehöll mycket matnyttigt, säger Kenneth Nordgren, kyrkoherde för Umeå pastorat.