Gudstjänster fortsätter att sändas på EFSplay

I juli månad har EFS sänt sommargudstjänster och sommarandakter på EFSplay. Sommargudstjänsterna slutar nu, men EFS fortsätter att sända gudstjänster på söndagar!

2 augusti – Kl 11:00 Betaniakyrkan i Malmö

9 augusti – Kl 10:00 Sävja kyrka i Uppsala, Mia Ström predikar

16 augusti – Kl 10:00 Söderledskyrkan i Norrköping.

23 augusti – Kl 10:00 Vasakyrkan i Kalmar

30 augusti – Kl 10:00 Vasakyrkan i Kalmar