Inga mer andakter på Facebook

Sedan i mars har EFS sänt andakter på Facebook varje vardag klockan 10:00. Nu blir det uppehåll.

När Corona-pandemin slog hårt mot hela världen bestämde sig media-teamet på EFS att det var dags att göra någonting för att ge daglig uppmuntran till EFS:arna. Därför började EFS att sända korta andakter varje vardagsförmiddag med bibelläsning, bön och välsignelse på EFS Facebook-sida.

Under hela våren deltog många på andakterna, vissa andakter har fått över 3000 visningar. Personal på EFS riks, EFS missionärer och ledare ute i rörelsen har bidragit med andakter och kloka ord under flera månader. Nu tar EFS paus från andakterna och tackar alla er som har deltagit, varit med och bett för böneämnen och skickat in bra feedback.