Dodoma stift i Tanzania

Dodoma stift är ett av 26 stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.

Praktikanterna kommer vara placerade på projekt­avdel­ningen på stiftets huvudkontor i Dodoma och vara med i stiftets verksamhet kring barns, kvinnors och massajers rättigheter.

Dodoma stift arbetar med att implementera barnkonventionen i alla delar av sin verksamhet. Som ett led i detta arrangerar de seminarier och workshops om barnkonvention för anställda och frivilliga ledare inom stiftet. Praktikanterna kommer att delta i detta arbete.

Stiftet driver också flera förskolor och dess försam­lingar bedriver social verksamhet för barn i särskilt utsatta situationer. Dessa verk­sam­heter kommer du som praktikant få möjlighet att besöka. Dodoma stift driver också ett kvinno­center som arbetar med social verksamhet och utbildning inom bland annat IT, sömnad, hotell management och matlagning. På centret ges också rådgivning i hiv/aids-frågor där du får delta i den dagliga verksamheten.

Dodoma stift arbetar även bland massajer med fokus på att stärka deras rättig­heter, däribland en långsiktig insats för att motverka kvinnlig könsstympning. Praktikanterna kommer vara del i detta arbete, bland annat genom besök hos massajer i samband med seminarier som stiftet arrangerar.

Beroende på din kompetens och erfarenhet kan en del av praktiken också förläggas till stiftets informations- och kommunikationsverksamhet, bland annat arbete med deras websida och utbildning i IT-frågor inom stiftet eller inom stiftets ungdomsverksamhet med fokus på sport eller musik.