EECMY-NAW i Etiopien

EECMY-NAW är en region inom Mekane Yesuskyrkan med huvudkontor i Mekelle i Tigray-regionen i norra Etiopien.

EECMY-NAW har ett omfattande utvecklings- och humanitärt arbete i regionen som bland annat innefattar en grundskola och ett alfabetiseringsprojekt, jordbruksutveckling och arbete för matsäkerhet, klimatanpassning, förebyggande arbete kring hiv/aids och malaria, kvinnors och flickors rättigheter och verksamhet bland flyktingar.

Som praktikant kommer du att vara placerad på EECMY-NAW:s huvudkontor. Du kommer att få delta i EECMY-DASSC-NAW:s arbete kring jordbruk, miljö och klimat, utbildning och hälsa. Arbetet inne­fattar bland annat att studera verksamheten, utforma projekt och undersöka finans­ieringsmöjligheter. Utifrån ditt intresse och din förkunskap kommer du också få finnas med i olika projekt som EECMY-DASSC-NAW driver. Du kommer också att få besöka de olika delarna av EECMY- NAW:s omfattande verksamhet.