Kallelse till EFS årsmöte 2020

Härmed kallas till årsmöte fredagen den 22 maj och lördagen den 23 maj 2020, halvdagar. EFS årskonferens hålls i Jönköping den 22-24 maj 2020. Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet.

Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet.

Styrelsen ska avge yttrande över varje motion.

Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS stadgar § 4.9, § 3.2

  • Revisorerna
  • Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
  • Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS riks- eller distriktsorganisation

Motion adresseras till: EFS styrelse, EFS, Box 23001, 750 23 UPPSALA