Kallelse till EFS årsmöte 2022

Härmed kallas till årsmöte fredag 27 och lördag 28 maj. EFS årskonferens planeras att vara i Helsingborg den 27-29 maj 2022. Kvarstår Folkhälsomyndighetens föreskrifter om begränsade samlingar återkommer vi med information hur årsmötet kommer att genomföras.

Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet.

Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet.

Styrelsen ska avge yttrande över varje motion.

Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS stadgar § 4.9, § 3.2

  • Revisorerna
  • Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
  • Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS riks- eller distriktsorganisation

Motion adresseras till: EFS styrelse, EFS, Box 23001, 750 23 UPPSALA