Kerstin Oderhem är Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat

Arbetsgivaralliansens ledarstipendium för 2022 tilldelas Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare, för hennes enastående ledarskap och engagemang.

Det är Kerstins närmaste kollegor som har nominerat henne och motiveringen lyder:

”Kerstin Oderhem är en ledare som inspirerar och lyfter både medarbetare och medlemmar. Hon är en utomordentlig kommunikatör och skapar en stark vi-känsla i rörelsen hon leder. Som missionsföreståndare har hon lanserat samt implementerat en ny vision för rörelsen. Hon har också genomfört en nationell organisationsförändring för att effektivisera rörelsens resurser. Kerstin visar gång på gång hur man kan vara en färgstark, hoppingivande och positiv röst i ett klimat som ofta präglas av polarisering, konflikt och oro.”

Arbetsgivaralliansens stipendium tilldelas årligen en person i ledande ställning som anses vara en god förebild som ledare och som aktivt verkar för det civila samhället.