En digital konferens om internationell mission
19–21 mars 2021

I mars bjuder EFS in till en digital konferens om internationell mission. Vi lyfter blicken och ser hur fälten vitnat för skörd i de länder där vi verkar tillsammans med våra systerkyrkor och partners.

Konferensen kommer att erbjuda program för olika målgrupper vid ett antal tillfällen under helgen. Det blir vittnesbörd från våra samarbetsorganisationer, webbinarier med möjlighet till fördjupning inom ett visst område samt tillfälle för bön, lovsång och uppbyggelse. EFS internationella råd håller i en informationsträff om strategi och vägväl på söndagen.

Bland de medverkande på konferensen finns i nuläget Klas Lundström, docent i missionsvetenskap, Kristina Patring, rådgivare på Svenska Missionsrådet, Jonas Nordén, ordförande EFS internationella råd och EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem samt några av EFS missionärer. Bland våra internationella gäster har vi Maggie Morgan, programledare på SAT-7, och Stuti Sontakke, präst i Bhandara, Indien. 

Program 

Samtliga programpunkter sänds via EFS play på de angivna klockslagen. De programpunkter som är markerade direktsänds har olika former av digitala mötesplatser öppna för interaktivt deltagande på distans. Länkar för dessa kommer att läggas ut.

 

Fredag 19 mars

19:00 ”För den här världens skull” – direktsänds. Inledningsmöte tillsammans med Salt. Bland de medverkande: Sofie Myrtenstam, David Larsson, Johannes Bergner, vittnesbörd från Tanzania.

 

Lördag 20 mars

10:00–11:00 ”Lyft blicken” (Joh 4:35). 
Bibelstudium med Jonas Nordén och och Tseganesh Ayele m.fl.

11:15–12:30 ”… och se hur fälten har vitnat till skörd”. 
Omvärldsanalys och EFS mission idag inom evangelisation, utbildning och diakoni.
Bland de medverkande: Klas Lundström, missionsvetare, Daniel Svensson, präst EFS Helsingborg, Stuti Sontakke, präst i Bhandara, Indien och Sophia Tranefeldt, EFS-missionär m.fl.

14:30–16:00 Valbara webbinarierDirektsänds. Deltagande genom digitalt seminarium på Google Meet.
Anmäl dig till det seminarium du vill delta på här, senast den 15/3.  

 1. Dela evangeliet med en muslim – Peter Cashin
  Mer information kommer.

   

 2. Gör om, gör rätt; om kvinnors rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika – Maggie Morgan, SAT-7
  Maggie Morgan är filmskapare och mångårig producent på den kristna tv-stationen SAT-7 med inriktning på kvinnors situation i Mellanöstern och Nordafrika. I regionen vill kvinnor få en förändring i sina liv, men vet inte hur det ska gå till. Möt Maggie, som medverkade vid EFS årskonferensen i Luleå 2018, på detta webbinarium om livsförvandlande tv-program för kvinnor och deras relationer. Det finns inga människor utan röst, de är helt enkelt tystade eller inte lyssnade på, menar Maggie.

 3. Religions- och övertygelsefrihet – Kristina Patring, rådgivare på Svenska missionsrådet
  Vad innebär den mänskliga rättigheten till religions- och övertygelsefrihet? Vad har rättigheten med mission att göra? Går det att arbeta tillsammans med människor från andra religioner för förföljda kristnas rättigheter och för allas rätt att själva få välja vad de vill tro på? På det här passet utforskar vi alla dessa frågor med hjälp av exempel från Svenska missionsrådets fleråriga erfarenheter.
  Ta med något orange och något blått som kan hållas upp framför kameran till det här passet!

   

   

 4. Ekoteologi – Lois Lindholm, doktorand i Systematisk teologi med inriktning på etik (tidigare arbetat för L´Abri Fellowship)
  Vi kommer att reflektera kring förhållandet mellan människan och naturen utifrån ett kristet perspektiv. Vad spelar skapelseläran, försoningsläran och läran om Kristi återkomst för roll i detta sammanhang? Begrepp som gåva och tacksamhet, ansvar och arbete kommer att beröras. En teologisk reflektion kring detta varvas med mina egna erfarenheter av att bruka, lära mig av och njuta naturen som jag är en del av. Erfarenheter av att stoppa händerna i myllan och att slakta en gris har spelat stor roll i mitt liv och för mitt tänkande kring natur och miljö.

   

 5. Barnen i missionen – EFS-missionärerna Hannes och Nora Sandahl tillsammans med kollegor på Iringa stift i Tanzania
  I Tanzania finns många barn som far illa, samtidigt finns en stark tro på Gud hos många barn. I barnens uppfostran lär de sig att lyda och hänge sig åt auktoriteternas ord. På gott och ont. Det finns också en hunger efter godhet och kärlek. En längtan efter att bli sedd och att bli accepterad. Med andra ord en otroligt spännande grund för en levande tro på Jesus. Hur möter kyrkan i Tanzania och i Iringa barnen? Vilka är utmaningarna? Vem är barnet som blir en missionär för sina föräldrar, vänner och grannar? Hur kan vi stötta det barnet?

16:30 Panelsamtal: ”Hur blir människor och samhällen förvandlade av Jesus i dag?” – direktsänds
Medverkande: Jonas Nordén, Niklas Eklöv, Kerstin Oderhem, Helena Wikström m. fl.

19:00 Insamlingskonsert. 
Musik från EFS-sammanhang i Sverige och systerkyrkor med insamling till EFS mission. Bland de medverkande: Petter Alin, Betlehemskyrkans tigrinja-kör, Linda Sandgren, Linda Sandström och Lutherska Missionskyrkans kör.

 

 

Söndag 21 mars 

Samtliga programpunkter direktsänds via EFS play och på alla programpunkter utom gudstjänsten finns digitalt mötesrum. Länkar för det kommer.

8:30–9:30 Bön för EFS internationella mission – digitalt möte.

10:00 Gudstjänst för alla åldrar – direktsänds. Med Skatten och BIAL. Möjligt för lokala att använda som sin söndagsgudstjänst.
Medverkande: Kristin Helm, Sofia Svensson, Kerstin Oderhem, Johannes Bergner mfl

13.00 Bön för EFS internationella mission – digitalt möte.

14.00 Internationella rådet informerar – digitalt möte.


Sändningarna kommer att finnas tillgängliga att se i efterhand på efsplay.nu 

Kontakt: Sofia Svensson, sofia.svensson@efs.nu, 018-430 25 40

Ladda ner affisch för konferensen här.

Ladda ner program för konferensen här.