Livsviktig gemenskap

Barn behöver omsorgsfulla och varma gemenskaper! Nu pågår insamlingsperioden för Bial, Barn i alla länder.

FN:s årliga barnrättsrapport för 2022 visar återigen att effekterna av pandemin, klimatkrisen, krig och konflikter gör att barns behov av hjälp och stöd ökar i världen. Barn med otrygga hemförhållanden löper betydligt högre risk att hamna i svårigheter när de växer upp. Omsorgsfulla och varma gemenskaper är kanske viktigare än någonsin – något som Bial är med och bygger både i Sverige och utomlands. Vi är skapade till gemenskap! Treenig Gud skapade människan till sin avbild, att ta hand om skapelsen och leva i en kärleksfull gemenskap med Gud och andra människor. Vi människor är beroende av varandra och barn har behov av särskild omsorg, skydd och stöd i livet.

Omsorgsfulla och varma gemenskaper är kanske viktigare än någonsin.

Bial gör viktiga insatser för barn som berövats en trygg uppväxtmiljö med nödvändigt stöd till barn på flykt, i fattigdom och utanförskap, i till exempel Tanzania, Irak och Etiopien. Vi arbetar också för att barn både i barngrupperna i Sverige och i systerkyrkorna ska få erfara att den kristna gemenskapen finns över hela världen, att vi hör ihop i Guds rike. Tack för din gåva till Barn i alla länder. Den skapar möjligheter till livsviktig gemenskap för barn att få växa upp i gemenskaper med trygghet, respekt och glädje!

Det här är Barn i alla länder

Bial verkar för att barn ska få höra talas om Jesus, få sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention tillgodosedda och bli delaktiga i kristen mission. Insatserna möjliggörs genom insamling bland annat till den kristna tv-stationen SAT-7 som sänder gemenskapsbyggande program för barn i Mellanöstern och Nordafrika, Hope for Children in Ethiopia som ger stöd åt familjer i utsatthet, barncenter för återvändande flyktingbarn i Irak samt Bials missionärer Nora Sandahl och Marita Hasselberg.

Läs mer om insamlingen till Bial här.