Ny bok om adelns påverkan släpps snart

Snart kommer utkommer boken Andlig Adel skriven av prästen Gunnar Kärrbom. Boken skildrar adelns påverkan på väckelsen i 1800-talets Sverige.

Boken Andlig adel är historien om en grupp människor som gjorde stor skillnad i sin samtid, och vars insatser drev på utvecklingen mot det moderna Sverige. De var adliga – vissa högt uppsatta beslutsfattare – med det gemensamma att det blivit djupt gripna av väckelsen som drog fram över landet under 1800-talet. Till priset av stora ekonomiska och personliga uppoffringar utmanade de sin samtid, för att göra tillvaron bättre för de mest utsatta i samhället.

De fick inte bara stor betydelse för den inomkyrkliga väckelsen. Flera anrika institutioner i Sverige i dag – såsom Ersta diakoni, EFS och Fjellstedtska skolan – är delvis frukten av deras arbete. I Andlig Adel får vi en fascinerande inblick i tidigare okända delar av väckelsehistorien.

Sagt om boken:
» I historieskrivningen om Sveriges andliga utveckling har vi gjort oss skyldiga till stora och inte sällan felaktiga generaliseringar, med följd att vår bild av framväxten av det moderna samhället är långt ifrån fullständig. I Andlig adel tas stora kliv för att korrigera detta.« – Dick Harrison, professor i historia och författare.

Boken kommer gå att köpa på Arkens hemsida från 9 november.