Nyvald styrelse till EFS

Under det digitala årsmötet valdes en ny styrelse in till EFS. Vissa är omvalda, medan andra är helt nya. Här kommer en presentation av styrelsen:

Uppe från vänster:
Börje Lund, Maria Andersson, Lillemor Persson, Emma Ortiz

Mellersta raden från vänster:
Roger Wikström, Marie Larsson, Tomas Andersson, Jan Hallqvist

Nedersta raden från vänster:
Eyassu Tesfay, Oliver Sjöström, LarsOlov Eriksson, Per Moen