Nu finns förslagen på ny organisation för EFS respektive Salt ute för remiss. Det nya organisationsförslaget presenterades under EFS och Salts årskonferens i Södertälje, du kan se genomgången på EFS Play – Årsmöte del 3  och powerpointpresentationen kan du ladda ner här.

Nu kan du ge respons på organisationsförslaget via ett webbaserat svarsformulär som finns tillgängligt på www.efs.nu/organisationsremiss