Testa på internationell mission med EFS praktikantprogram

Är du redo för ditt livs äventyr? Nu kan du ansöka om att göra internationell praktik med EFS i Etiopien, Indien eller Irak. Praktikantprogrammet är tre månader och kostar 15.000 kronor att genomföra.

Genom EFS praktikantprogram ges du möjlighet att praktisera i tre månader hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Indien eller Irak. Det finns sex platser att söka till praktikantprogrammet 2023. Praktikantprogrammet är en möjlighet att fördjupa ditt lärjungaskap, möta andra kulturer och få kunskap om internationellt utvecklingssamarbete och mission.

Varje praktikant betalar 15 000 kr för att delta i praktikantprogrammet. I detta ingår  kostnader för resor, försäkring, vaccinationer, visum, boende, förberedelsekurs samt uppföljningsdagar Tidigare finansierades programmet av Sida-medel, men då Sida valt att i år pausa praktikantprogrammen, finansieras programmet i år istället av EFS och med egeninsats från praktikanterna. Stöd till egeninsatsen kan du förslagsvis söka hos din lokala församling, EFS förening eller andra organisationer såsom Lunds missionssällskap.

Sista ansökningsdag är den 15:e mars 2023 för utresa i början av september. Mer information om praktikantprogrammet och hur du ansöker finns på www.efs.nu/praktikantprogram