Hortlaxkretsen består av sex EFS-föreningar – Bergsviken, Storfors, Hortlax, Blåsmark, Hemmingsmark samt Högsböle – totalt 436 medlemmar inom två mils radie. Samverkanssituationen med Hortlax församling är mycket god och arbetet bedrivs sedan flera år inom ramarna för ett samarbetsavtal.

I tjänsten kommer du att ha ett huvudansvar för EFS i Hortlax motsvarade 50% samt ett utvecklingsansvar för EFS i Blåsmark. EFS i Hortlax skriver så här: Till Hortlax EFS söker vi en präst som vill dela vår vision att vara en Gudsledd, missionell gemenskap med Jesus i centrum.

Vi är en förening med ett stort engagemang där du blir en viktig person i arbetet med att bygga och leda vår gemenskap med lyhördhet för Guds ledning, samt att inspirera i vårt uppdrag att nå nya människor i vår omgivning med evangeliet om Jesus.

EFS i Blåsmark är en förening med rik verksamhet för olika åldrar med god förankring i bygden. Tillsammans med dem får du arbeta för växt och utveckling av föreningens arbete.

I tjänsten ingår viss tjänstgöring med kyrkliga handlingar i Hortlax församling. Som anställd i EFS Norrbotten deltar du i distriktets gemensamma arbete med konfirmations- och uppföljningsläger samt i gemensam fortbildning för präster och konsulenter.

Arbetslaget i Hortlaxkretsen består av två präster och en ungdomskonsulent. Arbetet bedrivs i nära samverkan med Hortlax församling och dess medarbetare.

Du som söker är prästvigd med behörighet till tjänst inom EFS/Svenska kyrkan. Du har körkort och tillgång till bil.

För mer information om tjänsten
Henrik Näslund, EFS distriktsföreståndare, tel 0920-26 49 91, 070-300 85 22
Mattias Olofsson, ordförande EFS Norrbottens Vision ekumeniska fackklubb, 070-390 70 67
Magnus Johansson, ordförande EFS Hortlax, umumage@hotmail.com

Löne- och anställningsvillkor enligt Branschavtal och Löneavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer – Vision.

Utdrag ur belastningsregistret, i vårt arbete med att vår verksamhet skall vara en trygg miljö för barn och ungdomar tillämpar vi Lagen om registerkontroll (2013:852). Det innebär att den vi erbjuder anställning i EFS Norrbotten har skyldighet att uppvisa ett utdrag ur Belastningsregistret.

Tillträde 15 augusti 2016 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan till
EFS Norrbotten, Box 942, 971 28 LULEÅ, eller henrik.naslund@efsnorrbotten.nu.
Din ansökan vill vi ha oss tillhanda senast den 16 juni.