Pressrelease från EFS 2020-03-16

I tider av oro uppmanar EFS till fortsatt gudstjänstverksamhet. EFS satsar också stort på webbsända gudstjänster för riskgrupper och andra som väljer att stanna hemma på grund av COVID-19. 

EFS tar den uppkomna situationen på största allvar men vill samtidigt betona vikten av att våra kyrkor fortsätter hålla öppet, inte minst för att fira gudstjänster. 

– I tider av kris behöver kyrkan ha öppna dörrar och finnas till för människor i nöd, säger EFS kommunikationschef Johan Ericson. 

 Som en del av Svenska kyrkan delar också EFS samhällsansvaret att i kristider finnas tillgängligt för svenska folket. 

  – Det är självklart med viss försiktighet. Vi ska finnas där för människor i kris men samtidigt inte utsätta våra riskgrupper för onödiga risker, betonar EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem, och fortsätter: 

 – Vi uppmanar därför riskgrupper, och alla som har någon typ av symptom i familjen, att hålla sig hemma. Vi tror också det är viktigt att just gudstjänsterna prioriteras framför andra typer av samlingar.

Det är viktigt att kyrkan får vara en central plats för hopp och värme, inte minst i orostider.

 Webbsända gudstjänster

EFS riks satsar nu stort på att sända gudstjänster varje söndag. Ansvaret läggs inte på enskilda församlingar utan sändningarna sker centralt via EFSplay.nu. 

– En webbsänd gudstjänst är ett bra och smidigt sätt att skapa gemenskap i tider av oro. Vi kommer att sända från olika kyrkor varje söndag för att visa på bredden i vår rörelse. Vi vill sprida denna information så att alla som inte har möjlighet att gå i kyrkan på söndagarna får del av våra sändningar, säger Johan Ericson.