Ledarskapsutbildning för kvinnor i Etiopien

Utbildning
Etiopien

Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus (EECMY) bedriver genom stöd från EFS en ettårig utbildning i ledarskap för kvinnor.

Utbildningens mål är att uppmuntra kvinnor till aktivt ledarskap inom kyrkan på olika nivåer.

Utbildningen genomförs på EECMY:s teologiska seminarium i Addis Abeba och innefattar bland annat teologi, själavård, genusfrågor, bokföring och engelska. Efter utbildningen förväntas deltagarna ge vidare av vad de lärt sig genom kortare kurser i sina respektive synoder.

Varje år får ett tjugotal kvinnor från kyrkans olika synoder möjlighet att gå utbildningen. Sammanlagt har över 250 kvinnor genomgått utbildningen. De flesta har nu anställning inom kyrkan. Några har också fortsatt med vidare universitetsstudier.

Stödet från EFS bekostar studieavgifter, kursmaterial, mat och boende för alla studenter.

ge en gåva Ladda ner pdf