Satellit-TV

SAT-7 är ett kristet satellittevebolag i Mellanöstern och Nordafrika som sänder på arabiska, persiska och turkiska och även har en arabiskspråkig barnkanal.

Evangelisation
Mellanöstern

Miljontals tittare i Mellanöstern och Nordafrika nås av SAT-7:s sändningar. EFS är sedan många år partner i SAT-7 och bidrar därmed till att sprida evangeliet i en region där kristen mission länge har haft stora utmaningar.

SAT-7:s grundinställning är att aldrig tala illa om islam, men alltid tala väl om Jesus. SAT-7 vill uppmuntra de lokala kyrkorna och arbeta för att förändra missuppfattningar om kristen tro och därmed skapa större förståelse mellan kristna och muslimer. SAT-7 har ett varierat programutbud med bland annat gudstjänster från olikakyrkor i regionen, underhållning, undervisning, debatter och nyhetssändningar. Många av programmen behandlar samhällsfrågor och olika perspektiv på mänskliga rättigheter.

SAT-7 har fem kanaler som kan ses i ett tjugotal länder i Mellanöstern och Nordafrika. Cirka 200 miljoner människor i regionen har tillgång till satellitteve.

Konflikten i Syrien och Irak har orsakat lidande för miljontals barn och bristen på skolgång är ett stort problem. Många flyktingar har dock tillgång till teve, även i flyktinglägren. Därför har SAT-7 startat undervisningsprogrammet Min skola på sin barnkanal. Min skola följer den syriska läroplanen och sänder lektioner i arabiska, engelska och matematik.

SAT-7 har fem kanaler som kan ses i ett tjugotal länder i Mellanöstern och Nordafrika. Cirka 200 miljoner människor i regionen har tillgång till satellitteve. Satellitteve är, till skillnad från annan media, svårt att censurera och omöjligt att spåra. SAT-7 startade sina sändningar 1996 och har efterhand utökat med fler kanaler. Programmen produceras i Mellanöstern och Nordafrika för att de ska vara anpassade efter och ta hänsyn till kulturella, politiska och religiösa förhållanden i regionen. SAT-7 har studior i Jordanien, Turkiet, Egypten, Libanon, Cypern, England och Finland. Huvudkontoret ligger på Cypern och i styrelsen finns representanter från ett flertal kyrkor i Mellanöstern och Nordafrika.

ge en gåva Ladda ner pdf

Se mer om ämnet i EFS play