Rättelse av skattereduktion

Skattereduktion för givare gäller från 22:a juli i år, inte 1:a juli.

I det senaste numret av Budbäraren, nr 11/12 2019, skriver vi om hur de givare som ger gåvor över 2000 kr från det gångna året kan få skattereduktion på 25% av årsgåvan. Detta gäller gåvor från 22:a juli-31:a december, inte 1:a juli som det står i Budbäraren.

Gör följande för att få skattereduktion:

  • Markera tydligt ändamål
  • Skattereduktion gäller vid ett totalt årsbelopp på 2000 kronor till skattereducerande ändamål. Varje gåva ska vara 200 kronor.
  • Exempel på skattereducerande ändamål är EFS diakonala mission, Somalia, Aira sjukhus med flera.
  • För att få skattereduktion behöver EFS inneha ditt personnummer. Det har vi om du är medlem i EFS, skriver personnumret i meddelanderutan (bankgiro och Swish) eller om du betalar via avi med ditt namn och OCR-nummer.
  • Om du vill börja ge med OCR-nummer, kontakta EFS givarservice på givarservice@efs.nu eller 018-430 25 00

Om ni har pengar kvar i föreningen, som är ämnade för 2019 års insamlingar, skicka in dem senast 27 december så att de hinner bokföras på rätt år.