Rebellkirurgen – EFS:aren på SVT play

I början av mars publicerades dokumentärfilmen om Erik Erichsen, tidigare EFS missionär, som efter 30 års tjänst i Sverige flyttade till Etiopien för att tjänstgöra där som läkare.

Filmen, gjord av Erik Gandini, finns tillgänglig under ett års tid på SVT play. Trots utmaningarna som flytten inneburit gestaltar filmbeskrivningen det hopp som Erik och hans fru Sennait fått del av:

Den andliga nöden i Sverige är större än den materiella nöden i Etiopien. Det är mycket vi kan lära oss av den här kulturen, säger Erik i dokumentären. 

Länk till dokumentären hittar du här.