Är du vår nya rektor/ledare?

Vi söker dig som förstår och sympatiserar med folkbildningens idé och vår kristna värdegrund. Vi söker dig som tillsammans med medarbetarna har förmågan, att utveckla Solvik som folkhögskola och organisation både på hemmaplan och på nya, starkt konkurrensutsatta spelplaner.

Vi beskriver medvetet tjänsten som ”rektor/ledare”, eftersom det främst är dina personliga egenskaper som är viktiga. Du finns i dag inom näringslivet, skolan eller någon annan organisation. Det är ditt driv, din klokhet och din talang vi vill ha.

Tänk om din framtid och vår framtid är gemensam?

Solviks verksamhetsidé

Den svenska folkhögskolan är en unik utbildningsform som riktar sig till vuxna och kombinerar begreppen bildning och utbildning. Regeringens uppdrag till folkbildningen är att främja demokrati och kultur, samt utjämna utbildningsklyftor.

Solvik är en rörelseanknuten folkhögskola som på kristen värdegrund och utifrån regeringens uppdrag erbjuder en god pedagogisk miljö som stimulerar individer och grupper till utveckling, bildning och lärande.

Solvik grundades på 1920-talet av EFS och är sedan år 2004 en stiftelse, där skolans styrelse är högsta beslutande organ.

Stiftelsen Solviks folkhögskola har ca 200 studerande, ca 50 anställda och en omsättning på ca 25 miljoner kronor. Verksamheten består av långa och korta kurser, samt uppdragsutbildning.

Solviks möjligheter och utmaningar

Vi vill:

 • utveckla vår profilerade kunskap mot kursdeltagare som är i behov av särskilt stöd
 • fortsätta att framgångsrikt utveckla talanger
 • bli konkurrenskraftiga inom nya områden
 • bibehålla vårt goda anseende och vår höga kvalité.

Samtidigt behöver vi hela tiden ligga i framkant, veta vad som sker i omvärlden och ha förmågan att anpassa oss till ändrade förutsättningar, när det gäller:

 • vad vi som folkhögskola bör erbjuda
 • vilka målgrupper vi vänder oss till
 • hur vi ska bygga en ekonomi som säkerställer långsiktig positiv utveckling.

Solviks nya rektor

Vi söker dig som:

 • har ett starkt engagemang för folkbildning
 • har goda ledaregenskaper
 • tillsammans med medarbetarna har förmåga att skapa de miljöer som behövs för att våra kursdeltagare ska utvecklas både kompetensmässigt och personligt
 • har förmåga att utveckla Solvik som folkhögskola och organisation i en alltmer konkurrensutsatt värld
 • är entreprenör med driv, mod och klokskap.

Meriterande är t ex:

 • pedagogisk utbildning, gärna med inriktning mot folkhögskola
 • utbildning inom ledarskap, gärna rektorsutbildning eller annan ledarutbildning
 • kunskap inom företagsekonomi
 • erfarenhet och intresse av social verksamhet och lagstiftning.

Låter detta intressant?

Hör då av dig, för mer information eller ett förutsättningslöst samtal, till
styrelseordförande, Ulla Grönlund,
tel:                 070 – 597 18 18
e-post:           ub.gronlund@gmail.com

facklig representant – Förbundet Folkhögskollärarna – Jerry Marklund,
tel:                070 – 359 50 03
e-post:          jerry.marklund.solvik@folkbildning.net

Självklart behandlas alla förfrågningar och ansökningar med största diskretion.

Din ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 7 oktober 2016. Den ska skickas till styrelsens ordförande:
Ulla Grönlund
S Ersmark 505
934 41 ERSMARK

lkommen med din ansökan!