Årsrapport – frågor och svar

För er som ska rapportera underlag till EFS årsrapport, finns här svar på några vanliga frågor.

Nytt för 2020

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) kommer enbart att använda sig av antalet verkliga medlemmar i föreningarna för år 2020. När det gäller antalet övriga deltagare, gudstjänstbesökare och ej folkbokförda  kommer SST att använda statistik från 2019. Vi har ändå valt att ha med dessa frågor, eftersom de ändå är mycket intressanta ett sådant konstigt år som 2020! Dock har vi gjort dem frivilliga och lagt in en text om att försöka uppskatta antalet där det inte går att räkna (webbsändningar tex).

1. Varför behöver jag fylla i årsrapporten?

– För att föreningen ska få del av statsbidraget som utbetalas till föreningen varje år.
– För att regionen/distriktet ska veta hur många ombud föreningen får skicka till årsmöte/regional mötesplats.
– För att riks ska veta hur många ombud föreningen får skicka till årsmötet.
– För att EFS ska veta hur många medlemmar vi har i vår rörelse.

2. Vem kan fylla i rapporten?

Länken skickas till ordförande som får skicka länken vidare till den person styrelsen valt att redovisa statistiken för föreningen.

3. Var hittar jag föreningens föreningsnummer?

Varje förening har ett fyrsiffrigt nummer som börjar med siffran ett om föreningen finns i Norrbotten och sju om föreningen finns i Sydsverige.

Du hittar ditt föreningsnummer samt 2019 års uppgifter här.

4. Vi är en samarbetskyrka. Hur redovisar vi våra medlemmar?

Är det en samarbetskyrka med Svenska kyrkan så redovisa medlemmarna i EFS-föreningen.
Är det ett samarbete med något annat samfund så redovisa alla som tillhör EFS.

5. Vi har några medlemmar som även är med i en annan EFS-förening. Kan vi räkna med dem?

Ja, i vårt medlemsregister NGO-Pro kan vi se hur många som är dubbelanslutna och därmed kommer de bara att räknas med en gång i ansökan om statsbidrag. De kommer att vara ombudsgrundande i båda föreningarna.

6. Vi är en samarbetskyrka. Kan vi redovisa all verksamhet?

Ja, uppdelning mellan samfund görs på riksnivå. Så redovisa alla grupper.
Här kan du alltså även redovisa de medlemmar i föreningen som inte är EFS-are.

7. Ska jag räkna med vår Saltförenings verksamhet?

Ja, Salt kan inte söka statsbidrag utan det gör EFS. Ta därför med alla barn- och ungdomssamlingar i regelbundna aktiviteter.

8. Vi har många regelbundna aktiviteter som t.ex. “öppen kyrka” och når många men vi för inga deltagarlistor. Kan vi räkna med dessa i deltagare i aktivitet?

Nej, men om ni börjar föra en lista på deltagarna och fyller i den efter varje “öppen kyrka” kan ni räkna med dem. Är personen hemlös går det inte att fylla i någon adress så då räcker det med ett namn.

9. Regelbundna gudstjänstbesökare. Är en gång per år regelbundet?

Nej, några gånger per termin bör man ha varit med.

10. Vi har regelbundna gudstjänstbesökare som följer oss via webbsändning. Kan vi räkna med dessa?

Ja, de kan räknas med om de inte är medlemmar eller med i någon verksamhet.

11. Behöver vi ha listor på våra gudstjänstbesökare?

För att veta hur många unika deltagare ni har som inte är medlemmar och inte med i föreningens aktiviteter behöver ni ha någon typ av förteckning. Det är ingen som kommer att kräva att se denna.

12. Hur gör jag om jag vill ändra någon siffra, om jag missat att ta med barnkören?

Skicka ett mail till statistik@efs.nu och skriv de rätta siffrorna så ändrar ansvarig i rapporten.

13. Vi är en vilande förening – behöver vi redovisa?

Nej.