Bibelord att studera i grupp

Upptäck Gud

 1. 1 Mos 1:1-27
 2. 1 Mos 2:4-24
 3. 1 Mos 3:1-13
 4. 1 Mos 3:14-24
 5. 1 Mos 6:5-8
 6. 1 Mos 6:9-8:14
 7. 1 Mos 8:15-9:17
 8. 1 Mos 12:1-8, 15:1-6, 17:1-7
 9. 1 Mos 22:1-19
 10. 2 Mos 12:1-28
 11. 3 Mos 4:1-35
 12. Jes 53
 13. Luk 1:26-38; 2:1-20
 14. Matt 3; Joh 1:29-34
 15. Matt 4:1-11
 16. Joh 3:1-21
 17. Joh 4:1-26; 39-42
 18. Luk 5:17-26
 19. Mark 4:35-41
 20. Mark 5:1-20
 21. Joh 11:1-44
 22. Matt 26:26-30
 23. Joh 18:1-19; 16
 24. Luk 23:32-56
 25. Luk 24:1-35
 26. Joh 3:1-21

Upptäck efterföljelse

 1. Matt 4:1-11
 2. Matt 4:17-20
 3. Matt 5:11-16
 4. Matt 5:23-25
 5. Matt 5:27-30
 6. Matt 5:31-37
 7. Matt 5:38-42
 8. Matt 5:43-48
 9. Matt 6:1-4
 10. Matt 6:5-8
 11. Matt 6:9-15
 12. Matt 6:16-18
 13. Matt 6:19-21
 14. Matt 6:24-34
 15. Matt 7:1-6
 16. Matt 7:7-11
 17. Matt 7:12-14
 18. Matt 7:15-20
 19. Matt 9:35-38
 20. Matt 10:5-15
 21. Matt 10:16-23
 22. Matt 10:26-33
 23. Matt 11:28-30
 24. Matt 16:1-12
 25. Matt 16:24-28
 26. Matt 18:1-6
 27. Matt 18:7-9
 28. Matt 18:10-14
 29. Matt 18:15-20
 30. Matt 18:21-35
 31. Matt 19:1-12

Upptäck andlig gemenskap

 1. Rom 15:1-7
 2. 1 Kor 1:10-17; Fil 4:2-3
 3. Kol 3:12-17
 4. Rom 12:3-5
 5. Fil 2:1-4
 6. Mal 2:10-16
 7. 1 Thess 5:4-11; Ef 4:29
 8. Gal 6:1-5
 9. 1 Kor 12:21-27
 10. Jak 5:13-16
 11. Mos 5:21; 2 Mos 20:17
 12. Rom 13:8-10
 13. 3 Mos 19:11
 14. Gal 5:13-15
 15. Rom 12:10
 16. Matt 18:15-17
 17. Heb 13:16
 18. Rom 1:11-12
 19. 1 Thess 4:13-18; Heb 3:12-13
 20. Heb 10:19-25
 21. Gal 5:22-26
 22. 3 Mos 19:14-18
 23. Rom 14:20-22
 24. 1 Joh 1:5-7
 25. 1 Pet 4:10
 26. Ef 4:23; Matt 18:21-35
 27. 1 Pet 4:10
 28. Luk 6:30
 29. Rom 16:16; 1 Pet 5:14
 30. Sak 8:16-17
 31. Sak 7:9-10
 32. Jak 5:7-10
 33. 5 Mos 15:7-8
 34. Ords 3:27-35

Upptäck ledarskap

Matt 4:18-25 Ledare kallar andra att följa Kristus
Matt 5:1-16 Ledare undervisar om att Gud välsignar och förser del 1
Matt 6:33-34 Ledare undervisar om att Gud välsignar och förser del 2
Matt 6:1-8, 16-18 Ledare vill behaga Gud
Matt 6:19-34 Ledare tjänar Gud
Matt 7:1-6 Ledare dömer rättfärdigt del 1
Matt 18:15-20 Ledare dömer rättfärdigt del 2
Matt 7:7-12 Ledare söker Gud
Matt 7:21-29 Ledare lyder Gud
Matt 9:9-13 Ledare bryr sig om utsatta och syndare
Matt 9:35-38 Ledare undervisar, förkunnar och botar sjuka
Matt 10:1-16 Ledare sänder iväg människor
Matt 10:16-31 Ledare förbereder sig på förföljelse
Matt 11:25-30 Ledare erbjuder vila till de trötta
Matt 13:1-9, 18-23 Ledare undervisar om Riket
Matt 16:13-28 Ledare är villiga att betala kostnaden
Matt 17:1-13 Ledare lyssnar på Jesus
Matt 17:14-21 Ledare undervisar om tro
Matt 18:15-35 Ledare konfronterar synden
Matt 19:3-9 Ledare hedrar äktenskapet
Matt 20:20-28 Ledare är tjänare
Matt 20:29-34 Ledare möter behov utifrån sin medkänsla
Matt 25:14-30 Ledare förvaltar det som de har fått
Matt 25:31-46 Ledare tjänar de som är i nöd
Matt 28:16-20 Ledare undervisar andra att lyda

Upptäck nycklarna för att gå vidare med evangeliet

Matt 22:24-40                                              Kärlek och efterföljelse del 1

5 Mos 6:1-6                                                      Kärlek och efterföljelse del 2

Joh 14:15-26                                                   Kärlek och efterföljelse del 3

Matt 28:16-20                                              Missionsbefallningen

Joh 12:20-33                                                Dra människor till Kristus del 1

Joh 20:21                                                    Dra människor till Kristus del 2

Fil 2:1-11                                                     Dra människor till Kristus del 3

1 Kor 9:1-27                                                 Dra människor till Kristus del 4

Apg 10:9-48                                                 Övervinna hinder del 1

Apg 1:8                                                       Övervinna hinder del 2

Matt 28:18-20                                              Övervinna hinder del 3

Apg 17:15-34                                               Övervinna hinder del 4

Mark 16:15-16                                                Övervinna hinder del 5

Apg 28:1-10                                                 Övervinna hinder del 6

Luk 24:45-49                                                Övervinna hinder del 7

Luk 24:13-27                                                Övervinna hinder del 8

Joh 20:21                                                    Övervinna hinder del 9

Apg 13:1-4                                                   Övervinna hinder del 10

Joh 18:15-27                                                Övervinna hinder del 11

Joh 21:15-19                                                Övervinna hinder del 12

Ef 6:10-18                                                   Andlig kamp del 1

2 Krön 20:1-30                                             Andlig kamp del 2

2 Mos 17:8-16                                                 Andlig kamp del 3

Matt 24:9-14                                                Andlig kamp del 4

1 Kor 4:1-17                                                 Att likna Kristus del 1

1 Kor 10:31 – 11:1                                         Att likna Kristus del 2

Luk 9:1-6                                                         Fridens människa del 1

Luk 10:1-20                                                 Fridens människa del 2

Matt 10:5-20                                                Evangelisation del 1

Apg 16:11-15                                                 Evangelisation del 2

Matt 28:19-20                                              Kristen gemenskap del 1

1 Kor 12:12-20                                             Kristen gemenskap del 2

Matt 16:13-21                                              Kristen gemenskap del 3

Apg 2:41-47                                                 Kristen gemenskap del 4

Hes 34                                                        Ledarskap del 1

1 Pet 5:1-11                                                 Ledarskap del 2

Matt 23:1-39                                                Ledarskap del 3

1 Krön 16:7-36                                                 Att ära Gud