Material för att leva i mindre kristna gemenskaper

Minigrupper Online

  1. Gör en överenskommelse – gå ihop tillsammans med två andra och följ en gemensam daglig bibelläsningsplan utifrån evangelierna (T ex ett kapitel Lukas/ dag). Rekommendationen är att män slår följe med män och kvinnor med kvinnor.
  2. Möts on-line [Google meet, Zoom, Skype etc] –  avsätt 1h/ vecka där ni möts kring följande moment:
  3. Ha ett bibelsamtal och dela vad Herren under veckan har talat om i sitt ord. Vad har Herren visat? Vad har berört? Vad har utmanat?
  4. Låt också Bibeln läsa er. Någon/ några av följande frågeställningar kan vara en hjälp för att bibelläsningen ska bli en spegel till mitt eget liv:
  • Var har jag frestats och vad har jag gjort åt det?
  • Har jag blivit arg på någon?
  • Har jag gett min familj prioritet?

”Bekänn därför era synder för varandra…” (Jak 5:16) ”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:9)

  1. Be för tre personer vardera som ännu inte känner Jesus. Be om en öppen himmel över dem, om att ni själva skall få öppna munnar och att deras hjärtan skall öppnas!
  2. Bjud med en fjärde person – efter att ni har haft två onlinemöten är det dags att bjuda med en vän som ännu inte känner Jesus. Ge honom/henne möjlighet att testa på i två veckor att se det kristna livet inifrån. Vill han/hon fortsätta, överlåter ni er till att mötas enligt punkt 1-3 under de närmaste 5 månaderna. Sätt ett slutdatum. Förutsatt att alla vill fortsätta när ni nått det datumet så delar ni gruppen i två grupper, varje grupp bjuder med ytterligare en kristen och börjar på nytt följa punkt 1-3!