Leva mission

När EFS formulerade hur man ville göra för att uppfylla visionen ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus” så var en utav områdena att ge tron vidare.

I arbetet funderades det då på om man till exempel skulle använda termer som till exempel Leva i mission men vi insåg att det gav helt fel bild av vad det handlar om. Om vi skulle använt att Leva i mission så innebär det att mission är något som vi kan gå ur och in i. Vi kan alltså leva i mission på måndagar men inte på tisdagar. Detta gav en konstig bild av vad som snarare är en livsstil.

Därför har EFS valt uttrycket Leva mission för att tydliggöra att detta inte är en aktivitet som vi gör utan ett sätt att leva våra liv. På denna sida har vi samlat resurser som EFS producerar för att hjälpa oss leva detta liv.