Rikskollekt till EFS 24 februari

Söndagen den 24 februari är det dags för rikskollekt i Svenska kyrkan till EFS mission – där det bäst behövs. Rikskollekter tas upp i alla församlingar till samma ändamål, på samma dag. EFS uppmuntrar också missionsföreningarna att ta upp en kollekt till EFS mission på samma dag.

En kollektvädjan finns att ladda ner på efs.nu/aktuell-insamling